Miło nam poinformować, że kolejny rok naszych starań oraz wysiłek na rzecz rozwoju firmy PROJEKT zostały docenione. W opublikowanym niedawno rankingu firm, które w największym stopniu przyczyniają się do stabilizacji i rozwoju gospodarczego regionu, opracowanym przez przedstawicieli Politechniki Opolskiej na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, nasza firma znalazła się wśród najlepszej setki firm regionu w kategorii: Tygrysy Opolskiej Gospodarki (kryterium: rentowność kapitałów własnych, wskaźnik rentowności sprzedaży, dynamika wzrostu przychodów oraz zysków, zysk netto za 2015r.), oraz Filary Opolskiej Gospodarki (kryterium: wynik netto). Nasz sukces stanowić będzie teraz motywację do dalszej pracy o jeszcze wyższe notowania w kolejnym roku.