BRANŻA: WAPIENNICZA
KRAJ: POLSKA

 

ZAKRES PRAC:

  • Wykonanie Oceny Ryzyka
  • Wykonanie dokumentacji technicznej
  • Wykonanie tras kablowych
  • Wykonanie i dostawa kompletnie wyposażonej Rozdzielni zasilającej
  • Wykonanie i dostawa kompletnie wyposażonych szaf zasilająco-sterowniczych
  • Dostawa, położenie i podłączenie kabli zasilających
  • Wykonanie okablowania siłowego dla wszystkich napędów i dla potrzeb własnych
  • Wykonanie okablowania dla wszystkich czujników
  • Wykonanie Walidacji systemu
  • Dostarczenie deklaracji WE