W dniu 15 lutego firma SIEMENS – światowy lider w dziedzinie sterowania PLC, falowników i rozdziału energii zorganizował szkolenie dla grupy naszych inżynierów, obejmujące tematykę aparatury niskiego napięcia oraz wyłączników powietrznych.