W listopadzie 2012 roku rozpoczęliśmy współpracę z Politechniką Opolską przekazując Wydziałowi Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki osiem stanowisk laboratoryjnych i cztery tablice dydaktyczne wyposażone w pełni funkcjonalną, najnowszą aparaturę elektrotechniczną. Stanowiska laboratoryjne umożliwiają studentom praktyczne zapoznanie się z urządzeniami stosowanymi obecnie w przemyśle. Dzięki nabytej w ten sposób wiedzy, absolwenci Politechniki będą znacznie lepiej przygotowani do podjęcia pracy w swoim zawodzie.
Na mocy podpisanego porozumienia każdego roku kilkanaście osób odbywa u nas praktyki studenckie pod okiem doświadczonej kadry inżynierskiej.