BRANŻA: LOGISTYCZNA
KRAJ: POLSKA

 

Prefabrykacja rozdzielnicy Schneider Electric 3200A oraz baterii kondensatorów.

ZAKRES PRAC:

  • Prefabrykacja rozdzielnicy typu Prisma P Plus Schneider Electric 3200A
  • Prefabrykacja baterii kondensatorów
  • Montaż rozdzielnicy na obiekcie: posadowienie na ramie i skręcenie rozdzielnicy
  • Oszynowanie wyłącznika NW3200
  • Załączenie rozdzielnicy pod napięcie
  • Wykonanie pomiarów i pełnej dokumentacji powykonawczej