Administratorem Państwa danych osobowych jest PROJEKT – Automatyka i Elektrotechnika sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wspólnej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000044843, zwana dalej: „Spółką”.
Państwa dane osobowe są przetwarzane:
 w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];
 dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę, tj. dla celów archiwizacyjnych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
Podanie następujących danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z tej formy komunikacji: imię, nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu. Brak podania tych informacji uniemożliwi nawiązanie z Państwem kontaktu z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
Spółka powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom danych Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi informatyczne oraz hostingowe.
Dane przetwarzane za pomocą formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres niezbędny dla kontynuowania z Państwem korespondencji lub innej formy kontaktu, a po tym czasie w celach archiwizacyjnych przez okres zależny od przedmiotu prowadzonej korespondencji (nie dłuższy niż 10 lat), chyba że wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych, wówczas dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania danych (np. zawarcie umowy pomiędzy Państwem a Spółką).
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę.
Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Spółki lub poprzez e-mail na adres: rodo@projekt.com.pl.
Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.