Wieloletnia współpraca z odbiorcami przemysłowymi wymaga zachowania wysokich standardów jakości. Dlatego każdego roku przechodzimy audyt, który weryfikuje nasze zaangażowanie i kontrolę procesów obowiązujących w firmie. Nasz najnowszy Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 jest ważny do maja 2020 roku.