Podczas Regionalnego Kongresu Zawodowego w Opolu podziękowania za działanie na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego wręczyła naszej firmie Anna Zalewska – minister edukacji narodowej.
Nasza współpraca z Technikum Elektrycznym w Opolu oraz Opolską Ligą Robotów została tym samym po raz kolejny doceniona.