W czwartek 5 marca gościliśmy w naszym Dziale Prefabrykacji studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej wraz z opiekunem dr inż. Jackiem Wydrychem, Prodziekanem ds. Dydaktyki. Spotkanie obejmowało wykład dotyczący zagadnień z zakresu mechaniki i konstrukcji maszyn, z którymi studenci spotkają się w przyszłym życiu zawodowym oraz zwiedzanie hali Wydziału Prefabrykacji. Studenci mogli zapoznać się z ostatnimi etapami realizacji stanowiska zrobotyzowanego niedługo przed jego ostatecznym uruchomieniem.